Sport Voor Een Toekomst

Welkom op onze website!

Svet probeert kwetsbare mensen via sport en spel weer in beweging te krijgen. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die te maken hebben met een opvang.


Onze sport en spel activiteiten zorgen ervoor dat onze deelnemers in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet èèn keer per week maar meerdere keren en verschillende activiteiten. Met onze manier van sport en spelactiviteiten proberen wij deze deelnemers weer met beide benen stevig op de grond te krijgen en hopen wij deze deelnemers met goede toekomst perspectief bij ons te kunnen verlaten.